MADENTKO Underground Lőtér és Fegyverszaküzlet Kft. üzemeltetésében lévő

9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6. szám alatt található pincelőtér

Ügyvezető:

Barbarics János                                          

 1. A lőtéren használható fegyverek: minden típusú maroklőfegyver és maroklőfegyver lőszerrel működő – nem automata – kézilőfegyver (puska).
 2. A lőtéren 4 (négy) lőállás használható, pontlövészet esetén.
 3. Lövészet fajtái:

a) egyidejűleg 4 csatornás (4 fő) pontlövészet a lőállásokból;

b) szituációs lövészet az I.P.S.C. szabálykönyvben foglaltak szerint (egyidejűleg csak 1 fő lőhet);

c) egyidejűleg 4 csatornás (4 fő) légfegyveres pontlövészet a lőállásokból (nem engedélyköteles).

 

 1. Lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében szabad végrehajtani.
 2. Lövészet kezdete előtti teendők:
 1. „B” lépcsőház elektromos biztosításának bekapcsolása a főkapcsolótáblán. (Fény és hangjelzéssel jelzi, ha valaki ebből az irányból közelítene.)
 2. Lépcsőházat és lőteret határoló dupla páncélozott (átlőhetetlen) ajtók zárása, illetve zártságának ellenőrzése (mindkét ajtó csak a lőtér felől nyitható).
 3. Ablakok előtti kilövést gátló páncélzat zárása, leengedése, illetve zártságának ellenőrzése.
 4. Veszélyességi terület kiürítése. Fentiek után a lőtér csupán egyetlen irányból, az „A” lépcsőház felőli, udvari ajtón át közelíthető meg, a fő lőiránnyal ellentétes irányból, a lövők háta mögül.
 5. Lőtéren a lövészeken kívül (1-4 fő) a lövészetvezető, illetve a bíró vagy matchdirector tartózkodhat.

 

 1. A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani.
 2. Lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (billenőcsövű lőfegyvert megtörve) ürített állapotban szabad bevinni.
 3. Lőfegyvert csak az arra kijelölt helyen (puskaállványon, asztalon) szabad tartani. Lőfegyvert, lőszert másnak átadni vagy lőállásban őrizetlenül hagyni tilos!
 4. A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak.
 5. Lőtéren kizárólag a kihelyezett célra vagy céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a mögötte lévő golyófogóba szabad lőni.
 6. Meghibásodott vagy eldugult lőfegyverből lövést leadni tilos! Töltési, ürítési vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
 7. A lőállások elé menni csak lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!
 8. A lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad a célhoz kimenni, a lőfegyvert vagy lőszert a célhoz kivinni tilos!
 9. Az újonnan érkező lövők felszerelésüket a SAFETY AREA felirat előtti pulton (pultban) helyezhetik el. Itt van mód a fegyver felszerelésére, kipróbálására ürített állapotban (szárazgyakorlás). Ide lőszer nem vihető, (töltött önvédelmi vagy szolgálati fegyverrel érkezőknek itt van lehetőségük üríteni).
 10. A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult végezhet.
 11. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetből. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van.
 12. Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell tartani. A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.
 13. A lövőkről lőtérnaplót kell vezetni.
 14. Gépi szellőztetés idején a lövészet szünetel, ennek befejeztével az 5. a)-d) pontok fázisai ismétlődnek.

 

Szombathely, 2017. november 30.

BACK TO THE MAIN PAGE