JOGI INFORMÁCIÓK

 

Általános tájékoztatás

Az undergroundclub.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a MADENTKO UNDERGROUND LŐTÉR ÉS FEGYVERSZAKÜZLET KFT. valamint az UNDERGROUND POLGÁRI SPORTLÖVÉSZ EGYESÜLET (a továbbiakban: Szolgáltatók) üzemeltetik.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

  1. Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltatók jogosultak.

A Szolgáltatók előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltatók azonban beleegyeznek az alábbi feltételek szerinti felhasználásba:

a pontos undergroundclub.hu weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással, saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében az undergroundclub.hu oldalak tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.

  1. Védjegyek

Minden, a Szolgáltatók weboldalán használt undergroundclub.hu oldalra vonatkozó védjegy (márkanév, logo, stb.) a Szolgáltatók tulajdonában áll. A Szolgáltatók partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon.

A védjegyek felhasználására kizárólag a védjegy jog tulajdonosa jogosult.

  1. A weboldal tartalma

A weboldalon megjelenő információk, adatok, cikkek, anyagok megjelenésének időpontja a bejegyzés tetején található. Elolvasás előtt minden esetben ellenőrizze a dátumot, ugyanis előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikk már nem aktuális.  A Szolgáltatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek.  Azonban a közölt adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak következményeiért, valamint aktualitásáért a Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget. Az oldalon és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések csak tájékoztató jellegűek.

A megjelentetett információk nem minősülnek adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget.

  1. A weboldal elérése

A Szolgáltatók fenntartják a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsák vagy átdolgozzák, illetve elérhetőségüket korlátozzák vagy megszüntessék. A Szolgáltatók nem garantálják, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltatók kifejezetten kizárják.

  1. Kapcsolódó honlapok

A Szolgáltatók weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltatók weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltatók valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Szolgáltatók nem vállalnak felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltatók weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

  1. Jogkövetkezmények:

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatók haladéktalanul megteszik a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltatók fenntartják jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.

BACK TO THE MAIN PAGE