IMPRESUSE

Pokiaľ ide o položky menu PREDAJ, munícia Craft, BJJ

Názov prevádzkovateľa:MADENTKO Underground Kft.

Skrátený názov prevádzkovateľa je Madentko Kft.

Prevádzkovateľ sa nachádza na adrese 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.

Registračné číslo prevádzkovateľa na obchodnom súde: 18-09-103156

Daňové číslo prevádzkovateľa: 11510187-2-18

Číslo DPH EÚ prevádzkovateľa: HU11510187

Pre všetky ostatné položky menu:

Názov prevádzkovateľa: Underground Civil Sport Shooting Association

Skrátený názov prevádzkovateľa: UPSE

Prevádzkovateľ sa nachádza na adrese 9700 Szombathely, Széchenyi u. 4-6.

Registračné číslo prevádzkovateľa na obchodnom súde: 18-02-0200711

Daňové číslo prevádzkovateľa: 18908680-1-18

Poskytovateľ hostingu webovej stránky prevádzkovateľa:

Názov spoločnosti: Tárhelypark Kft.

+36 1 700 4140

info@tarhelypark.hu

SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU