Small arms owners, law enforcement officers as well as military personnel, who would like to further enhance their practical as well as theoretical knowledge, or improve their shooting precision are more than welcome to get in touch.

Our instructors will guide you through various practical exercises and help prepare for countless self-defense scenarios as well as stress drills.

Clients with a service-gun can carry out the mandatory rifle training. A certificate of completion is available.

Are you interested in obtaining a firearm certificate? Are you considering getting a sport gun? Our instructors at UNDERGROUND will help you prepare for the exam. We offer theoretical as well as practical coaching and will help you find the most suitable exam center. What’s more, we will also register you for the exam.

We will gradually go through all possible topics and will show you the exercises using real guns. This way, you can obtain some experience from professionals and can get to know various different types of ammunition. You will also learn all about the operating principles of guns. In fact, you can even try them yourself!

You can access the learning materials by clicking the link below:

Learning material

Fierarm certificate – a step-by-step guide:

Join a shooting club. UNDERGROUND PSE members can obtain a firearm permit. You must be a member for at least 8 months before you can apply.

You have to undergo a psychological test. A list of centers is available here: CENTERS

A medical check is mandatory to qualify for competitions.

It is mandatory to obtain a permission from the police. The exam is run by the police authorities on set dates each year. We design and run courses to help prepare for this exam.

You need an annual competition permit in order to participate in qualifying matches. Competition permits are issued by the various shooting federations. Our club carries out the necessary administrative tasks.

You have to participate in qualifying matches and achieve a second class qualification at the very least. You have to perform at this level in various categories, depending on the type of gun you would like to purchase (small- or large-caliber guns, handguns, rifles, shotguns). You have to successfully qualify each year.

A suitable storage area is to be appointed for the gun. This can be either your home, or the club’s dedicated storage area. (Government Decree No. 253/2004 §42.)

A recommendation from the secretary general of the shooting federation is to be obtained. The recommendation must be signed by both the chairman and the secretary of the club. Our club will help obtain this recommendation from the federation.

A permit application is to be submitted to the local police authority.

The application must include the following attachments:

 • the filled in application form
 • a copy of the I.D. card and the residence card
 • a copy of the competition permit
 • a copy of the permission of the police
 • a copy of the successful psychological test
 • medical permission
 • a recommendation from the federation

You must also apply for a basic criminal record disclosure, this way, you can prove that you are not listed in the register of individuals indicted under criminal charges. Please make sure you check with local authorities to ensure that the form is filled in properly. You can also instruct local authorities to obtain the necessary information.

The authorities will process the application within 30 days. The dedicated storage area will be audited as part of this process.

If the application is accepted, the applicant receives an official certificate. This enables the applicant to buy their first gun. Once the gun is bought, the applicant must present it to the local authorities within 8 days and the firearm permit will then be issued.

We help clean and maintain your gun in a professional manner. Our colleagues will guide you through the basic steps of the preventative maintenance procedures of a gun. What’s more, we will provide you with the necessary and suitable tools and chemical solutions (oils, cleansers). We are also happy to carry out the cleaning of your gun upon request. Furthermore, we can help determine your gun’s accuracy and assist in the break-in process. We can break-in any large-caliber rifles and shotguns.

Várjuk önvédelmi lőfegyverrel rendelkezők, hivatásos állományban dolgozók, vagy fegyveres szolgálatot teljesítők jelentkezését, akik szeretnék fegyveres ismereteiket elmélyíteni, a fegyverkezelés biztonságát növelni, illetve lövészeti képességeiket javítani.Instruktoraink segítségével az UNDERGROUND lőtéren lehetőség nyílik különböző szituációs gyakorlatok végrehajtására, önvédelmi helyzetekre való felkészülésre, stresszgyakorlatok kipróbálására.Lőterünkön a szolgálati fegyverrel rendelkező vendégeink a kötelező lőgyakorlatot is végrehajthatják, melyről igazolást állítunk ki.

Fegyverismereti vizsgát szeretnél tenni? Sportcélú lőfegyver megszerzését tervezed? Itt az UNDERGROUND-ban segítünk neked a vizsgára való felkészülésben. Instruktoraink felkészítést nyújtanak az elméleti és gyakorlati kérdésekből, továbbá megkeressük neked, hogy hol tudsz leghamarabb vizsgát tenni, és intézzük a regisztrációt is.A felkészülés során részletesen átvesszük a vizsgakérdéseket, valamint a helyszínen, valódi fegyvereken mutatjuk be a gyakorlati feladatokat. Itt első kézből szerezhetsz tapasztalatokat, ismerheted meg a lőszerek különböző fajtáit, a lőfegyverek eltérő működési elveit, sőt ki is próbálhatod azokat. A felkészülést segítendő az elméleti tananyagot már most letöltheted innen:

TANANYAG

A sportcélú lőfegyvertartási engedély megszerzésének menete:

 • Be kell lépni egy sportlövész egyesületbe. Az UNDERGROUND PSE tagjaként lehetőség van sportcélú lőfegyvertartási engedély megszerzésére. Fontos, hogy a fegyvertartási kérelem benyújtásakor már 8 hónapos tagsági jogviszonnyal kell rendelkezi az egyesületnél.
 • Fegyvertartáshoz szükséges pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon kell részt venni. A vizsgálatot végző szaklaboratóriumok listája elérhető itt:  SZAKLABORATÓRIUMOK
 • A versenyzéshez és a minősítés megszerzéséhez sportorvosi engedélyt kell szerezni.
 • A hatósági fegyvervizsga megszerzése kötelező. A vizsgát a rendőrség által szervezett időpontokban lehet letenni. A vizsgára való felkészülésben segítséget nyújtunk tanfolyamaink keretében.
 • A minősítő versenyen való részvételhez éves versenyengedéllyel kell rendelkeznie a sportolónak. A versenyengedélyeket az országos sportági szakszövetségek állítják ki. Az ezzel kapcsolatos ügyintését a sportegyesület végzi.
 • Minősítő versenyen kell részt venni, és legalább II. osztályú minősítést kell szerezni. A minősítést minden kategóriában meg kell lőni, attól függően milyen sportfegyvert szeretne vásárolni a sportoló (kiskaliber, nagykaliber, marok, puska, sörétes). A minősítést minden évben meg kell ismételni.
 • Ki kell alakítani a lőfegyver tároló helyét (vonatkozó szabályok: 253/2004 kormányrendelet 42. §). A fegyver tárolása történhet otthon vagy az egyesület tárolójában is.
 • Ajánlást kell kérni a megyei (vagy országos hatáskörű) sportlövő szövetségi főtitkártól sportcélú lőfegyver megszerzéséhez. Az ajánlást mind az egyesület vezetőjének, mind a titkárnak alá kell írnia. Az ajánlás beszerzésében segítséget nyújt az egyesület.
 • Engedélykérelmet kell beadni a rendőrség lakhely szerint illetékes igazgatásrendészeti osztályán.
 • Az engedélykérelemhez csatolni kell (az eredeti dokumentumok bemutatása mellett)
 • Kérelem formanyomtatványát kitöltve
 • Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata (mindkét oldal)
 • Sportkönyv másolata (minden oldal, ahol bejegyzés található)
 • Versenyengedély másolata
 • Hatósági fegyvervizsga bizonyítvány másolata
 • Pszichológiai alkalmassági igazolás
 • Sportorvosi engedély
 • Sportági szakszövetségi ajánlás
 • Ki kell tölteni, és feladni a postákon elérhető hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmet, mellyel bizonyítható, hogy a kérelmező nem szerepel a szabálysértési eljárási adatbázisban. A dokumentum kitöltése előtt érdemes egyeztetni a helyi igazgatásrendészettel a hiánytalan kitöltés végett. Ezen adatok beszerzésével meg lehet bízni az igazgatásrendészetet is a jogszabály szerint. Ez intézhető ügyfélkapun keresztül is.

A hatóság 30 nap alatt bírálja el a kérelmet, mely határidő egyszer 30 nappal meghosszabbítható. Az engedélyezési eljárásban ellenőrzik a fegyvernek kialakított taroló helyét.Pozitív elbírálás esetén határozatot kap a kérelmező, mely alapján megvásárolhatja első lőfegyverét. A vásárlás után 8 napon belül be kell mutatni a fegyvert a helyi igazgatásrendészeti osztályon, ahol kitöltik fegyvertartási engedélyét.

Segítünk fegyvered szakszerű karbantartásában, tisztításában. A helyszínen tapasztalt kollégák mutatják be a fegyverek tisztításának alapvető lépéseit, valamint biztosítjuk a szükséges és megfelelő eszközöket, kipróbált alapanyagokat (olajok, tisztítószerek). Kérésedre el is végezzük a fegyver tisztítását. Segítséget nyújtunk továbbá a szerelékek felhelyezésében, fegyverek beállításában, belövésében. Külső helyszínen akár nagy kaliberű golyós és sörétes fegyverek belövését is el tudjuk végezni.

Back to the gun shop
Back to the homepage