Strelecký klub UNDERGROUND má rozlohu 350 metrov štvorcových a zahŕňa klubovú miestnosť, strelnicu a predajňu zbraní.

Klubová miestnosť je vhodná na stretnutia priateľov, schôdze, teambuildingové školenia.

Strelnica je vyhrievaná, celokomfortná, suterénna strelnica, ktorá je vhodná nielen na bodovú streľbu, ale dá sa aj rýchlo prispôsobiť individuálnym požiadavkám a vytvoriť tak širokú škálu streleckých úloh.

Okrem zbraní ponúka aj strelivo, nože, príslušenstvo, čistiace prostriedky a ochranné pomôcky.

Všetko, čo potrebujete na tréning športovej streľby.

Čo je UNDERGROUND?